Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławniowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławniowicach
uczestniczy w projekcie
„Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża”.

 

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich,
jest skierowany do 385 szkół podstawowych województwa opolskiego. 

Ma na celu wsparcie kształcenia ogólnego RPO Opolskiego
poprzez wyposażenie szkół podstawowych województwa opolskiego w niezbędne narzędzia do pracy zdalnej, 
wynikającej z sytuacji epidemiologicznej w kraju, spowodowanej rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19. 

Pośrednio wsparciem objętych zostanie 68.480 uczniów, uczęszczających do szkół województwa opolskiego
z terenu województwa opolskiego oraz 11.046 nauczycieli. 

Projekt zakłada również Pakiet działań informacyjnych, upowszechniających i świadomościowych,
skierowany do 385 szkół podstawowych województwa opolskiego, 
mający na celu
rozwijanie kompetencji informatycznych i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. 

Pakiet zakłada m.in. dostęp do bloga, zawierającego treści, dotyczące zdalnego nauczania,
innowacyjnych metod edukacjo-pedagogicznych, 
inteligentnych rozwiązań, sposobów motywacji,
zapobiegania wykluczeniu społecznemu wśród uczniów i nauczycieli w sytuacji izolacji, 
ograniczenia kontaktów społecznych i zagrożenia zakażeniem. 

Wśród treści bloga ważny element będą odgrywać przykłady e-lekcji. Będę one miały na celu przekazanie dobrych praktyk oraz przeprowadzenie pilotażu, dotyczącego wzbogacenia lekcji on-line w nowe techniki edukacyjne, 
związane z kształceniem na odległość.
Forma bloga ma stworzyć łatwy w odbiorze, przyjazny format, przystępny dla szerokiego grona odbiorców.

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/Laptopy-dla-szkol-podstawowych.pdf

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1300423/

 

Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy - laptopy

 

W ramach projektu uczniowie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym i literackim, którego celem było m.in., motywowanie dzieci i młodzieży do wzbogacania wiedzy przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości technik artystycznych  i literackich, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki oraz w formach literackich. Ponadto poznanie przez dzieci alternatywnych sposobów uczenia się i rozwijania pasji.

Informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej:

https://www.opolskie.pl/2021/05/opolskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-konkursy-plastyczny-i-literacki-dla-uczniow/

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl